Český strategický dokument v kontextu obranné politiky a ve světle světových prognostických studií

Postava s dalekohledemV posledním letošním čísle Vojenských rozhledů byl zveřejněn i článek Libora Stejskala ze Střediska bezpečnostní politiky FSV Karlovy univerzity, který se věnuje strategickému dokumentu, jenž aktuálně stanoví chápání trendů formujících budoucí bezpečnostní a operační prostředí a zároveň vytyčuje směry budování a rozvoje ozbrojených sil České republiky. Autor v článku hodnotí „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ a jeho význam v kontextu ostatních strategických dokumentů, platných v současnosti v České republice. Zároveň se pokusil konfrontovat jeho obsah se strukturovanou analýzou velké masy současných světových foresightových studií, tematicky i geograficky diferencovaných. Přímým srovnáním jsou pak identifikovány shody a neshody mezi českým dokumentem a relevantními zjištěními z prognostických studií. Tento postup umožňuje posoudit, zda „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ skutečně postihuje žádoucí směr vývoje sektoru obrany a zda neopomíjí některé prvky, které se jako podstatné objevují v obdobných dokumentech ve světě.

Číst dál ...