Obalka VR 4  2016Čtvrté pravidelné číslo časopisu obsahuje články autorů, kteří se zabývají otázkami strategického řízení obrany a výstavby ozbrojených sil, a to z národního hlediska i z hlediska NATO a Evropské unie. Příspěvek o využívání vybraných metod strategické analýzy je dalším pokračováním diskuse o tvorbě strategických dokumentů v resortu obrany. Rovněž i článek věnovaný politice Ruské federace ve vztahu k Ukrajině je dalším příspěvkem do mozaiky příspěvků, které se v našem časopise pravidelně objevují. Za pozornost stojí i články, které hodnotí některé aspekty obranné politiky Gruzie, zkušenosti a poznatky z protipovstaleckých operací a další příspěvky informativního charakteru, které si jistě své čtenáře najdou.