Obal 1 2017První letošní číslo Vojenských rozhledů zaznamenalo jednu drobnou, ale podstatnou změnu. Časopis je uspořádán tak, aby měl charakter recenzovaného (peer-reviewed) periodika. Stojí za tím snaha redakce a redakční rady o zvýšení kvality časopisu a tím i jeho atraktivity pro autory z vědeckého a akademického prostředí. Zároveň chceme zachovat tradiční podobu časopisu přinášející různé informace pro vojenskou a širší bezpečnostní praxi a rovněž i polemické články nerecenzovaného charakteru. Jejich grafické a typografické odlišení od hlavní (recenzované) části se ještě bude vyvíjet; zatím vychází jako příloha každého čísla.

Obsah prvního čísla časopisu přináší zamyšlení nad obranným plánováním v NATO a EU a dva články týkající se sociální oblasti našich ozbrojených sil. Po delší době přinášíme i příspěvek týkající se vojenské diplomacie. Vývoji bezpečnostního prostředí se věnují dva články, jež hodnotí bezpečnostní politiku Ruské federace a USA.

V přílohové části časopisu si můžete přečíst informace o ekonomických aspektech provozu osobních vozidel v resortu obrany a o možnostech minování na dálku.

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout v části "Archiv" nebo na ně reagovat. Svůj názor můžete můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu, vložením do příslušného políčka ve spodní části každého zveřejněného článku.