webmasterČasopis Vojenské rozhledy vstupuje do další významné fáze svojí existence. Počínaje tímto číslem je dostupný na těchto nových internetových stránkách. Vydavatel a redakce tím řeší problém, na který jsme už dlouho byli upozorňováni. Doposud byl totiž časopis součástí webových stránek Ministerstva obrany, a to jen ve formátu PDF, čímž byly jeho jednotlivé články na internetu prakticky neviditelné.

Tvůrci internetových stránek vytvořili aplikaci, která nabízí řadu užitečných funkcí. Především to je možnost vyhledávání podle různých kritérií – podle ročníků a čísel, autorů, oblastí, klíčových slov nebo prostě v tzv. fulltextu. Protože články jsou k dispozici nejen ve formátu PDF (doposud byly v tomto formátu jen celá čísla), ale i ve formátu HTML, stránky nabízí dohledatelnost nejen v samotné aplikaci, ale i ve vyhledávači Google a dalších. Do aplikace jsou vložena klíčová slova a anotace i v angličtině, což umožní, aby na stránky Vojenských rozhledů byli navedeni čtenáři kdekoliv na světě.

Významnou funkcí je možnost diskuze k jednotlivým příspěvkům. Očekáváme, že tato možnost bude využívána pro zveřejňování reakcí čtenářů bezprostředně po přečtení článku. Aby diskuze nebyla živelná a nedocházelo k zneužívání stránek, předpokladem pro uveřejnění diskuzního příspěvku je předchozí registrace diskutujícího, jak je to dnes už běžné i na jiných veřejných portálech.

Na internetových stránkách jsou k dispozici i čísla od roku 1991, kdy časopis zahájil svoje pokračování po odmlce od padesátých let minulého století. Jak jistě víte, časopis Vojenské rozhledy uveřejňuje i příspěvky autorů, kteří v minulosti publikovali v časopise Vojenský profesionál, proto je čtenářům v části Vyhledávání v archivu k dispozici ve formátu PDF i tento časopis. Od letošního roku on-line pokračující časopis Doktríny již nebude samostatně vydáván. Proto autorům, přispívajícím do tohoto časopisu, nabízíme zveřejňovat svoje příspěvky v časopise Vojenské rozhledy. I proto jsou stránky tohoto časopisu součástí našeho archivu.

Nechceme, aby elektronická podoba Vojenských rozhledů byla jen prostým zrcadlem tištěné verze. V části Aktuality chceme průběžně zveřejňovat krátké příspěvky a různé informace, které odpovídají profilu časopisu, ale pro něž se v tištěné verzi časopisu nenajde prostor, anebo nebudou plně odpovídat formálním požadavkům na příspěvky do tzv. recenzovaného časopisu. Vzhledem k tomu, že časopis bude dostupný v prostředí internetu, bude z úsporných důvodů znovu snížen náklad jeho tištěné verze o 200 ks na celkových 600. Bude tedy zredukován i distribuční seznam, a proto někteří čtenáři časopis již nedostanou anebo jej obdrží v menším počtu výtisků. Doufáme, že pro tyto čtenáře jim časopis v elektornické podobě poskytně adekvátní službu.

Vážení čtenáři, rád bych Vás požádal o spolupráci při další výstavbě internetových stránek časopisu. Redakce uvítá každý námět na jejich zdokonalení. Zároveň prosíme i o mírnou toleranci. Převedení zejména starších ročníků do podoby HTML si vyžádá určitý čas, proto se možnosti aplikace budou rozšiřovat postupně.

Redakce