VR 2016 2 obalkaVe druhém letošním čísle vám nabízíme tři články věnované strategickému řízení bezpečnosti a obrany. Především jsou to příspěvky týkající se dokumentů strategického řízení obrany a využití scénářů k tvorbě operačních koncepcí. Oba jsou výstupem z procesu zpracování závěrečných prací studenty posledního Kurzu generálního štábu. V době, kdy se rozpracovává Koncepce výstavby AČR, kterou jsme představili v minulém čísle, jistě přijde vhod článek, který se věnuje možnostem využití a zásadám tvorby SWOT analýzy. I v tomto čísle vám nabízíme netradiční pohled na problematiku boje proti terorizmu, a to z hlediska francouzské bezpečnostní politiky a na rizikové faktory vývoje v Maroku. Kromě toho zde můžete najít i další zajímavé příspěvky informativního a polemického charakteru.