ERIHČasopis Vojenské rozhledy splnil stanovená kritéria a od 22. ledna 2015 se stal součásti prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities). Tato skutečnost nijak neovlivní profil časopisu, který i nadále chce přinášet články zaměřené na rozvoj bezpečnostní a vojenské teorie a zejména praxe. Může však pozvednout jeho kvalitu. Tím, že se vědecká hodnota časopisu zdvojnásobila lze předpokládat, že se stane atraktivním pro renomované autory, kteří jsou schopni nabídnout kvalitní, čtenářsky zajímavé a pro praxi využitelné články.