Ediční plán 2017

Číslo Aktivita Datum

 

01/2017

Redakční uzávěrka 10. 1. 2017
Recenzní řízení a redakční úprava do 8. 2. 2017
Grafická úprava 10.2. - 24.2 2017
Předání do tisku 24. 2. 2017
Zveřejnění webové verze VR 22. 2. 2017
Vyskladnění z tiskárny 20. 3. 2017

 

02/2017

Redakční uzávěrka 15. 3. 2017
Recenzní řízení a redakční úprava do 28. 4. 2017
Grafická úprava 2.5. - 12.5 2017
Předání do tisku 16. 5. 2017
Zveřejnění webové verze VR 19. 5. 2017
Vyskladnění z tiskárny 3. 6. 2017

 

03/2017

Redakční uzávěrka 30. 6. 2017
Recenzní řízení a redakční úprava do 18. 8. 2017
Grafická úprava 21.8. - 1. 9. 2017
Předání do tisku 5. 9. 2017
Zveřejnění webové verze VR 9. 9. 2017
Vyskladnění z tiskárny 25. 9. 2017

 

04/2017

Redakční uzávěrka 9. 10. 2017
Recenzní řízení a redakční úprava do 8. 11. 2017
Grafická úprava 10. - 22. 11. 2017
Předání do tisku 22. 11. 2017
Zveřejnění webové verze VR 27. 11. 2017
Vyskladnění z tiskárny 20. 12. 2017

 

Mimořádné číslo

Redakční uzávěrka 4. 7. 2017
Recenzní řízení a redakční úprava do 8. 9. 2017
Grafická úprava 18. - 27. 9. 2017
Předání do tisku 28. 9. 2017
Zveřejnění webové verze VR 29. 9. 2017
Vyskladnění z tiskárny 31. 10. 2017