Recenzovaný on-line pokračující časopis Doktríny byl odborným recenzovaným neimpaktovaným periodikem, jenž byl do konce roku 2013 platformou pro publikování autorských příspěvků v oblasti vojenské teorie, informací, poznatků a zkušeností z výcviku a činnosti vojsk ve vojenských operacích. Vydavatelem časopisu byl odbor doktrín Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově.

Časopis doktríny byl k 1. 1. 2014 zrušen. Autoři mohou své příspěvky dále zveřejňovat v časopise Vojenské rozhledy.

 

Prezentace1

Web časopisu doktríny.