Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Dr. Ladislav Líska, CSc. Helsinský proces a současná Evropa
PhDr. Jaroslav Janda Naléhavé výzvy teorie řízení
PhDr. Antonín Rašek Lidský potenciál - rozhodující činitel
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany
Podplukovník Jaromír Řezáč Mají důstojnici a praporčíci zájem o vojenskou službu?
Plukovnlk Ing. Ladislav KIíma, CSc. Problematika vědní a technické politiky FMO

Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc.,

podplukovník Ing. Jaroslav Krbec

Úloha, potřeby a zaměření vědeckovýzkumné základny Čs. armády v oblasti technických a přírodních věd
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Věda a technologie k podpoře hospodářského růstu v NATO

Plukovník v zál. Ing. Milan SIádeček, DrSc.,

plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
  Strategie
Ing. Josef NastoupiI Úvod ke spisu „O umění válečném" čínského autora Sun-Tsu
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. K některým principům ozbrojeného zápasu
  K prostředkům maskováni, varováni a ochrany tanků proti inteligentní munici
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Problémy protivzdušné obrany ve středu Evropy
Plukovník doc. Ing. Ladislav Hadaš Některé názory na perspektivu rozvoje radioelektronického boje v čs. armádě
Plukovník Ing. František VaIach, CSc. Z návštěvy armády USA
  Vojenská akademie USA West Point
Plukovník Ing. Josef Fučík Akvizice po dánsku

Plukovník Ing. Bohumil Vavfina, CSc.,

Podplukovník Ing. Jiří Bříza, CSc.

Ústav vědeckých Informaci
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Ozbrojené síly v demokratické společnosti
Generálporučík Ing. Rudolf Ducháček Vojenské aspekty obrany ČSFR
Generálmajor Ing. Oldřich Barák, CSc. Možnosti materiálně technického zabezpečení čs. armády
Generálmajor Ing. Emil Antušák Úloha Čs. armády v komplexní strategii obrany ČSFR
PhDr. Antonín Rašek Sociálně humanitní souvislosti obrany a výstavby armády
Plukovník Mgr. Ing. Jozef Štefkeje Ekonomické aspekty výstavby Čs. armády
Plukovník prof. Ing. František Obermann, CSc. Vzdělání, školství a armáda
Generálporučík Ing. Imrich Andrejčák K niektorým aspektom obrany ČSFR
Plukovník prof. Ing. Bohumil Svoboda, DrSc. Strategie obrany a její vliv na strukturu ozbrojených sil

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc. plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
  Strategie
Podplukovník Ing. Miroslav Janošek, CSc. Výpočet účinnosti ničení vzdušného cíle kanónovou střelou
Plukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Některé možnosti a problémy integrované protivzdušné obrany
Plukovník Ing. Ján Kurucz K chemickému zabezpečeni u útoku 20.mb armády Kráľovstva Saudskej Arábie
Plukovník v zál. Ing. Josef Nastoupil K vojenské strategii
Plukovník Ing. Josef Fučík Nové obzory zbrojního trhu
Plukovník gšt. Spolkových ozbrojených sil SRN André Gubernatis Občan státu ve stejnokroji
Plukovník Ing. Karel Šťáva Jazyková škola německých ozbrojených sil
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Družicové navigační systémy
  Polsko a Německo před novým údobím vzájemných vztahů
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Věda a mír v měnícím se světě

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc. plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Předvídání rizik
Ing. Milan Štembera, CSc. Naděje a skutečnost komplexního systému evropské bezpečnosti
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Americké pojetí evropské bezpečnosti
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný Morálně psychologická připrava vojsk
Plukovník doc. Karel Pichl, CSc. Aktuální problémy rekvalifikaci vojáků z povolání
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Vojenská technika jako rozhodující prvek obranného potenciálu státu
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka Vojenská doktrína CSFR a principy operačního umění
Podplukovník Ing. Luděk Hodboď Nejen k brigádní organizaci
Podplukovník Ing. Jozef Čičmanec, CSc. Zabezpečeni ČSA leteckým materiálem
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Nová generace spojovacích prostředků
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Termovizní technika
Generálporučík v zál. Ing. Václav Vitanovský, CSc. K válce u Perského zálivu
  Ke zdokonalení organizace vědecké vojenské informace
  Politické nástroje ovlivňování veřejného mínění
  Poučit se z cizích válek
  Budoucnost vojenských robotů
Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Václav Svoboda K některým otázkám zaměření vědecké práce v ČSA

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc., plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Ing. Otakar Vlach. CSc. Zaměření vojenské prognostiky při tvorbě strategie obrany
Plukovník Ing. Karel Lukáš, CSc. Moderní techniky modelování - simulace
Ing. Josef Minařík, CSc. Nové pojetí fyzikální ekonomie a jeho strategické důsledky
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Rozbor a prognóza v systému strategického plánování ozbrojených sil USA
PhDr. Antonín Rašek a kolektiv Cíle, obsah práce a organizační členění úseku
PhDr. Miroslav Purkrábek. CSc. Demokratizace armády pojem a proces
PhDr. Petr Paducha Sociální politika Československé armády
Zdeněk Borkovec Armáda a veřejnost
Plukovník Bohuslav Balcar Sociální řízení aspekty řídících procesů v ČSA
Plukovník PhDr. Jaromír Lojín, CSc. Kdo jsou profesionálové v armádě?
PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc. Konvergence vojenství a občanství
Plukovník PhDr. Otto Janoušek Tělesná výchova a sport v Československé armádě
Podplukovník Ing. Jan Mestek Také strategie?Také strategie?
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plukovník gšt. Ing. Pavel Jandáček Koncepce výstavby Armády CR do roku 1996
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Pascal Bonitace: "Ať žije bomba"

Plukovník MUDr. Vladimir Šilha, CSc.,

plukovník MUDr. Josef Štorek

Vojenskopolitická situace ve světě z pohled u velení Bundeswehru
  Vojenské doktríny a vojenská transformace v postkomunistické Evropě
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Současné možnosti vědy při tvorbě systému obrany státu
RNDr. Aleš Macela, CSc. a kolektiv K problematice vědy na vojenských vysokých školách

Plukovník Ing. Bohuslav Kastl,

plukovník Pavel Dittrich

Státní podpora speciálního vědeckotechnického rozvoje
Ing. Ladislav Němec

Přezbrojení vojenského letectva České republiky a možnosti účasti leteckého

Ing. Dušan Štrauch, CSc. Systém obrany a model armády ČR
Ing. Michal Pešan Možnosti resortu v systému obrany státu
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Klamná činnost v nových podmínkách
Plukovník Ing. Pavel Roubín, CSc. K některým aspektům použití dýmu v klamné činnosti

Plukovník Ing. Karel Janiček, CSc.,

plukovník Ing. Vladimír Karaffa

Týlové a technické zabezpečeni územních vojsk
  Konflikt nízké intenzity
Julian Lider Teorie vojenství
Plukovník John A. Warden Plánováni leteckých operací
  Terorismus

Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka,

plukovník Ing. Petr Zadina, CSc.

Strategická koncepce vyzbrojováni armád malých států II.
  Francouzská koncepce dostatečnosti konvenčních ozbrojených sil
  Jaderné sily NATO po roce 1990
  Logistika v ozbrojených silách některých státú
  Armádní generál in memoriam Karel Janoušek
  Novinky zahraniční vojenskoodborné literatury