Expertní diskuze:


STRATEGICKÁ AUTONOMIE A EVROPSKÁ OBRANA – NA CESTĚ K EVROPSKÉ ARMÁDĚ?


Evropská spolupráce se v současnosti mimo jiné soustředí na Společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP), která je předmětem četných a kontroverzních debat. Jak může Evropská unie dosáhnout nezbytné strategické autonomie, aby se zvládla vypořádat se svojí rolí geopolitického hráče? Je nesporné, že je potřeba SBOP lépe koordinovat, také společně s NATO, a navýšit vojenské kapacity. Kniha Strategic Autonomy and the Defence of Europe – On the Road to a European Army? popisuje původ a vývoj této základní myšlenky v kontextu aktuálních strategických procesů EU a jejích členských států. Publikace hodnotí aktuálně projednávané návrhy na budoucí vývoj SBOP a poskytuje konkrétní doporučení pro další možné kroky, založené na podrobných analýzách jednotlivých členských států Evropské unie.


Friedrich-Ebert-Stiftung a Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK Vás srdečně zvou na expertní diskuzi:

Dne: 11. května 2017

Místo: Velká zasedací síň Karolina, Univerzita Karlova, Ovocný trh 3, Praha 1

Podrobnější informace: pdf file