Slovakia and Germany – partners in defence and security area

Abstract:

The paper analyses goals of the Slovak and German foreign and security policy focused on their role in NATO as well as on the role by forming European security and defence policy. The paper deals with potential and opportunities for more intensive and effective cooperation between Slovakia and Germany regarding their security and defence policy orientation. It finds out that there are some important NATO and EU projects and initiatives, such as “out of area” missions engagement, battle groups building, Framework Nations Concept or a new announced project Permanent Structured Cooperation (PESCO) to be used in the deepening process of Slovak-German security and defence relations.

Mgr. Stanislava Brajerčíková, narodená v roku 1986. Absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku v odbore medzinárodné vzťahy. Od roku 2015 je doktorskou študentkou na Katedre mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulte sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne, v odbore mezinárodní teritoriální studia. V dizertačnej práci sa venuje nemeckej zahraničnej politike od roku 1990 so zameraním na analýzu teoretických konceptov „civilná mocnosť, „mocnosť stredného rádu“ a „obchodný štát“ a ich aplikáciou na bilaterálne vzťahy Nemecka so štátmi strednej Európy.

26/11/2018

1 comment

 • Comment Link Friday, 14 December 2018 20:36 posted by Karel Kozák

  Str. 64 Slovensko a Nemecko – partneri v oblasti obrany a bezpečnosti
  Stanislava Brajerčíková

  Nepříliš rozsáhlý článek ve slovenském jazyce. Podrobně se zabývá vztahy Německa a Slovenska, rovněž německou zahraniční a bezpečnostní politikou, vztahem k reformě NATO. Rozebírá příspěvek Slovenska jako člena NATO, EU k bezpečnosti a obraně v evropském prostoru. Poukazuje i na rozdílné názory Německa na bezpečnost a obranu, zejména možnostmi nevojenského řešení. Článek je logicky uspořádán, dobře se čte. Důraz je položen na rovnocennost partnerů. Rozsah článku narůstá častým opakováním slov bezpečnost a obrana.
  Na straně 75 ve 3. odst. je uvedeno velitelství, dále v textu komando. Mělo by být vyjádřeno stejně. Je možné, že Streitkräftebasis má úlohu zabezpečovací?
  V terminologii by mohlo být vhodné přeložit termín „out of area“, nepoužívat doslovný překlad (např. NATO člen, EU aktér apod.). Na str. 67, 2. odst. 11. řádek opravit slovo?
  Domnívám se, že článek splnil stanovené cíle. Některé části lze hodnotit jako nadnesené.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.