Prognostics Methods of Security Phenomena

Abstract:

This article describes the basic terms used in prognostics (future studies, forecasting the future, prognosis, prediction, expert) and introduces selected prognostic methods and techniques which could be applied in security area (brainstorming, focus group, trend extrapolation, Delphi method, scenarios etc.). The basic classifications and prognosis typologies are mentioned as well. Particular phases of prognosis making are described too. For the Czech security community the prognosis making has an important potential whose outcomes (of particular surveys) should be manifest in following years. This text has only tried to outline selected methods and techniques for their potential application.

Josef Smolík, PhD, MBA, LL.M., born in 1976, graduate of Faculty of Social Studies of Masaryk University, Brno in political science (2004, PhD. 2007) and psychology (2005). Also graduated Faculty of Education, in the field of social pedagogy (2005).
Head of Department of Social Development of the Faculty Regional Development and International Studies, Mendel University. He deals with the political radicalism, political psychology and security studies.

20/03/2018

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 15 May 2018 18:11 posted by Karel Kozák

  KOMENTÁŘE 2018  Str. 3 Prognostické metody bezpečnostních fenoménů

  Obsáhlý článek, předurčený pro odborníky v oblasti prognózování. Pro běžného uživatele, který chce aspoň nahlédnout do problematiky, jde o velmi náročný text podložený mnoha cizími slovy. Obsah je logicky uspořádán, přiměřeně navazují řešené otázky.
  Vhodně jsou zařazeny základní prognostické pojmy, včetně krátkého obsahu. Jejich chápání ztěžuje rozptýlení v textu. Uspořádané základní pojmy můžou pomoci pochopit jejich poslání. Přehledně jsou zařazeny požadavky na prognózy bezpečnostního charakteru.
  Při zpracování se sice vyskytly některé dílčí nedostatky, které lze snadno odstranit: Nemají vliv na odbornou kvalitu článku.
  . str. 4 13. řádek-formulace ve větě.
  . str. 5 zdroj 9, …60 let…?
  .str. 6
  . str. 8 přehlednější jsou názvy sloupců zarovnané na střed. Predikce zdroj 23 text. Tabulka č. 2 je zpracována estetičtěji.
  . str. 9 odrážky d, a, h. 2. řádek zdola. Jestliže se nevyplnila protože, že záměrně…
  . str. 10 8. řádek. Věta začíná jménem Potůček…
  . str. 11 9. řádek.
  . str. 13 6. řádek. Rozpracování zadání prognózy není příliš přehledné. Pomohlo by seřazení bodů a-f po řádcích?
  . str. 14 5. řádek.
  . str. 16 6. řádek.
  . Podle mého názoru jsou pojmy lépe uváděny od str. 10.
  Článek je vhodný pro zvýšení všeobecných znalostí, zejména v oblasti bezpečnosti.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.