Operační manévrující skupina – cesta k vítězství ve válce mezi Východem a Západem (2)

Abstract:

Cílem článku je připomenout myšlenky válečných (vojenských) stratégů o způsobu vedení vojenských operací v době studené války a představit problematiku operačně manévrujících skupin. Jejich použití představovalo nové koncepční pojetí útočných operací, vedených vysoce mobilními uskupeními vojsk Varšavské smlouvy v období sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Na základě analýzy a komparace historických pramenů je zde předložen soubor informací a poznatků ze sféry vojenského umění a rovněž poskytnut komplexnější pohled na taktické, operační a strategické souvislosti vedení útočných operací na evropském bojišti. Jejich dopady měly zásadní význam i pro způsob přípravy vojsk a vzdělávání vojenských důstojníků v bývalém režimu.

Colonel Zdeněk PETRÁŠ, PhD., graduated from Military College of Land Forces in Vyskov (CZE), is presently appointed as a senior researcher fellow at the Centre for Security and Military-Strategic Studies in Brno. He has pursued his professional development at French Joint Defence College in Paris and Université Panthéon-Assas Paris (2007 – 2008). For several years, he has been serving as a staff officer at General Staff and he has been involved as well in working in NATO and EU military structures. In his work he is systematically engaged in studying issues related to NATO-EU relationship in the area of defence planning and military capability development.

28/08/2018

Leave a comment