Nahlásit komentář

ČESKÁ OBRANNÁ POLITIKA – KRITICKÉ HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ


Str. 41 Autoři: Procházka Josef, Dyčka Lukáš
Problémy, které se týkají politiky (strategie) obrany, jsou v článku rozděleny podle odborností na oblasti. To představuje logické uspořádání. Oblast vojenská je rozsáhlá, podrobně rozpracovaná, s důrazem na závazky vůči NATO a EU. Obsahem jsou převážně zahraniční mise a jiné akce. Je zde uveden jejich výčet. Vzhledem k finančnímu zabezpečení to jsou akce atraktivní. Co ale ostatní, kteří se nedostanou do misí?
Ve vojenské části jsem nenašel vyjádření k hlavnímu úkolu armády a to k obraně vlasti. Měla by se řešit i připravenost na klasický způsob činnosti s úkoly bojovými i nebojovými aniž by se vytýčil konkrétní nepřítel. Ten není podmínkou vycvičenosti. Rovněž nejsou řešeni migranti, jaké úkoly nebo postavení budou mít v případě ohrožení ČR.
Domnívám se, že závazky vůči NATO a EU by měla plnit především armáda (AČR), neboť většina se netýká ostatních součástí OS: Považuji za zavádějící používat pojem ozbrojené síly.
Zcela oprávněně je věnována pozornost Turecku, kdy vyvstává otázka, zda tato země bude i nadále spolehlivým partnerem NATO.
Na str. 50 jsou uvedeny údaje o vojenské technice. Z hlediska estetiky by bylo vhodnější názvy sloupců i čísla zarovnat na střed. To umožňuje lepší přehled.
Přehledně jsou zařazeny mise a akce, kterých se zúčastňují příslušníci OS ČR.
Domnívám se, že požadavky na schopnosti plnit úkoly NATO můžou být realizovány AČR. Nedočetl jsem se, jaké mají být schopnosti ostatních součástí OS ČR.
Článek je uveden v anglickém jazyce, je vhodný i pro uživatele s nižší znalostí angličtiny.Konkrétní připomínky
Str. 43
…echoed not only form France and Germany, but also from many other capitals. Because of structural changes in both the strategic environment…
Je možné, že slovo echoed se nepoužívá běžně. Nahradit je slovem respond?
FaLang translation system by Faboba