Nahlásit komentář

47 Transformace vojenského sektoru v Německu – nekonečné hledání vhodných
vojenských kapacit.
Zdeněk Kříž

Obsáhlý článek zabývající se politickým vývojem v Německu a navazující potřebou transformace Bundeswehru (BW) po roce 1990. Pozornost je věnována změně vojenské politiky, kdy vyvstává potřeba přejít od expedičních operací k plnění úkolů ve prospěch obrany Německa. Popisuje politické a vojenské osobnosti, názory, zaměření, současný stav BW. Článek je uveden přiměřenou angličtinou, kdy textu porozumí i ten uživatel, který má menší znalosti angličtiny (autor komentáře).
V abstraktu jsou některé myšlenky, které by se mohly prosadit. Autor používá pojem vojenská politika. Je to sice doslovný překlad, ale považuji jej za vhodnější než obranná politika. Obrana je věcí celého státu, patří sem obranná politika. Pokud se jedná o vojenství, přísluší mu vojenská politika. Domnívám se, že překlad názvu German Military Forces by bylo vhodnější uvést slovem Bundeswehr. To je všeobecně známé. Jiná označení lze nazvat zavádějícími. Není problém používat pojem ozbrojené síly, ale nejsou ujednoceny názory, koho se to týká.
Na 9. ř. Abstraktu je překlad slova zdroje (resources). Může se také jednat o prostředky? Při zpracování článku došlo k dílčím nepřesnostem, které neovlivňují jeho kvalitu:
. str. 49 překlep, zdroj 7.
Str. 52 procenta neodpovídají české gramatice.
Str. 53 zdroj 22.
Str. 54 zdroj 29
Str. 58. zdroj 51.
Str. 59 zdroj 55.
Str. 60 zdroj 57.
FaLang translation system by Faboba