Nahlásit komentář

Str. 20 Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO): nový pilíř
v budování evropské obrany
Vilém Kolín

Obsáhlý článek v českém jazyce. Podrobně rozebírá strukturovanou spolupráci zaměřenou na obranu. Je poněkud obtížnější na čtení a chápání problematiky. Uvádí se historický vývoj, právní ustanovení, dokumentace. Je zaměřen na integraci potenciálu evropských zemí pro obranu. V textu je mnoho úkolů, které až zahlcují informační tok k uživateli.
Výsledkem Lisabonské smlouvy bylo vytvoření mnoha dokumentů pro obranu, výsledky ale nejsou potěšující. Slova obrana, bezpečnost, strukturovaná spolupráce se neustále opakují.
Str. 21 zdroj 6, 3. ř.: bezpečnostní?
Str. 23 2. odst. 1. ř. úhelný kámen= základní zásada, princip. 2. odst 6. ř. uskupeních?
Str. 25 Bod 11 Operační podpora nebo zabezpečení činnosti?
Bod 12 3.ř. upravit.
Významná podpora operacím-pomoc a zabezpečení operací?
Str. 26 …evropský kooperativní přístup=metoda spolupráce evropských zemí?
Str. 28 zdroj 29, operační potřeby nebo požadavky pro činnost?
Str. 32 bod 14 logístické zabezpečení?

Na str. 33 je vhodně uvedena kritika Ministerstva obrany.

Domnívám se, že by se mohlo pomocí nevědecké otázky a „selského rozumu“ odpovědět: Strukturovaná spolupráce je když….. Co řeší v tomto případě struktura.
FaLang translation system by Faboba