Nahlásit komentář

Síly rychlé reakce
Autor: Vojtěch Jurčák

Kratší článek ve slovenském jazyce se zabývá vznikem, posláním a úkoly Sil rychlé reakce (NRF) jako velmi důležitého prvku mezinárodního managementu pro předcházení a řešení krizí. Nejprve je poukázáno na všeobecnou bezpečnostní situaci po ukončení bipolarity světa. Důraz je dále položen na destruktivní působení nestátních aktérů jako nový prvek ohrožující bezpečnost.
Podrobně je rozpracován mezinárodní krizový management s hlavním zaměřením na NRF (síly rychlé reakce). Následuje organizační struktura NRF a druhy operací, pro které můžou být použity. V charakteristice NRF je uvedeno, že mají být schopny reagovat na krize. To byla teorie 20. století. Přišlo 21. století a OSN, EU, NATO, krizový management byly překvapeny migrační krizí, kdy NRF nebyly adekvátně použity.
Síly rychlé reakce byly řešeny na Ústavu obranných studií ve 2. polovině 90. let a to dokonce v součinnosti s příslušníky rakouské armády.
Výsledkem výměny názorů a spolupráce byl článek v rakouském časopise Truppendienst. Bývalé řešení ovšem bylo zaměřeno na národní úroveň, zatímco to současné se týkalo spíše mezinárodního zasazení.
Článek je uveden srozumitelně, dává ucelený přehled o řídících strukturách krizového managementu a deklarovaných silách členských států. To jsou převážně známá fakta, přínos je v jejich uspořádání.
V terminologii není nutné používat pouze doslovný překlad. Vzor: ¨jednotky prvního vstupu.,, Co by mohlo být vhodnější: Boj vlastních zdrojů s nepřátelskými zdroji nebo se to týká prostředků?
FaLang translation system by Faboba