Nahlásit komentář

BUDOUCÍ BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ: NOVÝ POHLED


Str. 101 Autoři: Bazin Aaron

Méně rozsáhlý článek v anglickém jazyce se zabývá bezpečnostním prostředím s výhledem do budoucnosti. Podrobněji je rozpracována charakteristika potenciálních ozbrojených konfliktů a válek. Kladně lze hodnotit uspořádaný přehled 12 kritérií nestability. Článek poskytuje dostatečný přehled o problematice. Pozornost je věnována oblastem, které můžou působit na bezpečnostní prostředí. Podrobněji jsou uvedeny technologický výzkum, charakter válek, úloha vojenských sil. Článek obsahuje pouze teoretické úvahy.
Pro zvládnutí článku jsou postačující průměrné znalosti angličtiny.
Trendy vývoje by mohly být více zaměřeny na člověka, jeho chování, vlastnosti. Domnívám se, že by mohly být doplněny některými praktickými poznatky z válek např. na Balkáně nebo v Sýrii. Stejně jako v mnoha ostatních případech nejsou zmínky o málo úspěšných zahraničních misích (Afghánistán, Irák) majících vztah k bezpečnosti.
Článek obsahuje pojmy, které jsou vhodné pro obohacení vojenské terminologie. Abstrakt by bylo vhodné zkontrolovat (po tečce mezera, Aliance velkým písmenem). Jsou reálné varianty překladů? Rámec budoucích aliančních operací-Činnost Aliance v budoucnosti? Název článku může být rovněž Bezpečnostní prostředí v budoucnosti. Není nutný pouze doslovný překlad
V článku chybí tendence k samostatnosti, které se projevily ve Velké Británii, Itálii, Španělsku. Ohrožení je v tom, že malá skupinka lidí může zmanipulovat masy zneužitím pojmů demokracie, svoboda, samostatnost (nezávislost) pro své vlastní cíle, což může vést až ke konfrontaci i pomocí vojenské síly.
Nový fenomén je migrace přinášející nové kultury, způsob života atd. Ovlivní budoucí bezpečnostní prostředí (aspoň zčásti)?
Konkrétní připomínky str, 101 MC 2017 Bezp. prostředí
Str. 102
In the study of war and armed conflict, there are some factors that change over time and some that remain the same. By its nature, war has always been a contest of wills driven by fear, honour and interest.War remains a genome…
FUTURE CHALLENGES Výzvy pro budoucnost. Nebo úkoly v budoucnosti?
FUTURE CHALLENGESFUTURE CHALL
Doplněk.
FaLang translation system by Faboba