Nahlásit komentář

K
VÝVOJ HYBRIDNÍ HROZBY A ODOLNOST JAKO PROTIOPATŘENÍ

Poměrně krátký článek, obsahující seriózní rozbor problematiky hybridní války. Srozumitelnou formou předkládá charakteristiku pojmů, zejména co se týká válek. Přitom vhodně upozorňuje na „jazykovou zmatenost“, která vystihuje současnou dobu.
Přehledně jsou uspořádány principy strategického myšlení, včetně objasnění. Autoři se podrobně zabývají ruskou strategií. Pozornost je věnována pojmu odolnost a jeho významu v oblasti bezpečnosti.
Perspektiva vývoje hrozeb do 30 let není nijak nadsazená, lze ji chápat jako přiměřenou. Je upozorněno na generační rozdíly v postojích k bezpečnosti. Důležitý je požadavek, aby bezpečnost byla věcí všech, nejen vojenského, ale i civilního sektoru.
Otázky můžou znít: A co jiné kultury, bude se jich týkat hybridní válka? Soulad hybridní války a intensivní modernizace výzbroje Ruska?
Kvalitativní úroveň článku není omezena dílčími problémy. Vhodné bývá přečíst text více osobami:
Str. 115 Úvod 3. ř. zdola. 1. ř. zdola.
Koncept odolnosti však může být lépe pochopen, pokud je spojován s hybridní válkou jako nejvýznamnější faktorem, který mění stávající „pravidla hry“ v oblasti bezpečnosti.
Co charakterizuje strategii útočníka? Až najdeme odpověď na tyto otázky, pak budeme schopni vyspecifikovat, jak zvýšit odolnost proti aktivitám hybridní války a kam by se měly zaměřit relevantní protiopatření.
Str. 116 zdroj 4.
Str.117 2. odrážka..
Vypracování jasné a srozumitelné strategie – snaž se propojit veškeré vojenské (konvenční / nepravidelné / jaderné) a civilní nástrojů státu, stejně jako všechny úrovně velení.
Str. 118 Odolnost 7. ř. a 1. ř. nahoru
7. ř. nahoru.Rusko, na základě poznatků z Afghánistánu a Iráku je si uvědomuje, že Spojené státy a jejich spojenci jen s obtížemi vytváří srozumitelnou strategii pro řešení konfliktů politického…
Používání armády bez rizika strategické porážky – využij všechny možnosti k integraci používání těch vojenských metod, sil a prostředků, které mnohou paralyzovat činnost vlády protivníka a vztahy mezi lidmi, podporuj civilní aktéry a chraň své vlastní území.
Str. 119 zdroj 17.
Str. 120 12.ř. zdola.
Vzdělávání, výběr správného personálu a prosazování úkolového velení – vzdělávání vůdců, kteří mají kritické strategické myšlení a kteří mají schopnost se orientovat ve složitých…
Str. 122 Historie NATO může být vnímána jako posloupnost úspěchů, ale také jako registr vnitřních krizí. Dosavadní nezpochybnitelné úspěchy v oblasti krizového řízení posílili schopnost NATO přizpůsobovat se novým bezpečnostním požadavkům.29 Ale s vývojem hybridních hrozeb je v sázce plnění hlavní úkolu NATO v oblasti tvorby strategií – NATO se musí znovu přizpůsobit
Ty členské státy, které plní rozhodující roli v rozhodovacím proces aliance, by měly převzít iniciativu. Současně by vrcholné civilní a vojenské velení mělo by v rámci NATO iniciovat změny strategické kultury v souladu se zásadami zvýšení odolnosti jako protiopatření
Komentář

VÝVOJ HYBRIDNÍ HROZBY A ODOLNOST JAKO PROTIOPATŘENÍ

Poměrně krátký článek, obsahující seriózní rozbor problematiky hybridní války. Srozumitelnou formou předkládá charakteristiku pojmů, zejména co se týká válek. Přitom vhodně upozorňuje na „jazykovou zmatenost“, která vystihuje současnou dobu.
Přehledně jsou uspořádány principy strategického myšlení, včetně objasnění. Autoři se podrobně zabývají ruskou strategií. Pozornost je věnována pojmu odolnost a jeho významu v oblasti bezpečnosti.
Perspektiva vývoje hrozeb do 30 let není nijak nadsazená, lze ji chápat jako přiměřenou. Je upozorněno na generační rozdíly v postojích k bezpečnosti. Důležitý je požadavek, aby bezpečnost byla věcí všech, nejen vojenského, ale i civilního sektoru.
Otázky můžou znít: A co jiné kultury, bude se jich týkat hybridní válka? Soulad hybridní války a intensivní modernizace výzbroje Ruska?
Kvalitativní úroveň článku není omezena dílčími problémy. Vhodné bývá přečíst text více osobami:
Str. 115 Úvod 3. ř. zdola. 1. ř. zdola.
Koncept odolnosti však může být lépe pochopen, pokud je spojován s hybridní válkou jako nejvýznamnější faktorem, který mění stávající „pravidla hry“ v oblasti bezpečnosti.
Co charakterizuje strategii útočníka? Až najdeme odpověď na tyto otázky, pak budeme schopni vyspecifikovat, jak zvýšit odolnost proti aktivitám hybridní války a kam by se měly zaměřit relevantní protiopatření.
Str. 116 zdroj 4.
Str.117 2. odrážka..
Vypracování jasné a srozumitelné strategie – snaž se propojit veškeré vojenské (konvenční / nepravidelné / jaderné) a civilní nástrojů státu, stejně jako všechny úrovně velení.
Str. 118 Odolnost 7. ř. a 1. ř. nahoru
7. ř. nahoru.Rusko, na základě poznatků z Afghánistánu a Iráku je si uvědomuje, že Spojené státy a jejich spojenci jen s obtížemi vytváří srozumitelnou strategii pro řešení konfliktů politického…
Používání armády bez rizika strategické porážky – využij všechny možnosti k integraci používání těch vojenských metod, sil a prostředků, které mnohou paralyzovat činnost vlády protivníka a vztahy mezi lidmi, podporuj civilní aktéry a chraň své vlastní území.
Str. 119 zdroj 17.
Str. 120 12.ř. zdola.
Vzdělávání, výběr správného personálu a prosazování úkolového velení – vzdělávání vůdců, kteří mají kritické strategické myšlení a kteří mají schopnost se orientovat ve složitých…
Str. 122 Historie NATO může být vnímána jako posloupnost úspěchů, ale také jako registr vnitřních krizí. Dosavadní nezpochybnitelné úspěchy v oblasti krizového řízení posílili schopnost NATO přizpůsobovat se novým bezpečnostním požadavkům.29 Ale s vývojem hybridních hrozeb je v sázce plnění hlavní úkolu NATO v oblasti tvorby strategií – NATO se musí znovu přizpůsobit
Ty členské státy, které plní rozhodující roli v rozhodovacím proces aliance, by měly převzít iniciativu. Současně by vrcholné civilní a vojenské velení mělo by v rámci NATO iniciovat změny strategické kultury v souladu se zásadami zvýšení odolnosti jako protiopatření
FaLang translation system by Faboba