Nahlásit komentář

1/2017

KOMENTÁŘ

Str. 64

ZAPOJENÍ RUSKÉ FEDERACE DO KONFLIKTU NA VÝCHODNÍ UKRAJINĚ
V OBDOBÍ DUBEN 2014 – ÚNOR 2015
II. část

Obsáhlý článek pokračuje rozborem situace během konfliktu na východní Ukrajině. Vhodně navazuje na I. část, uvedenou ve VR 4/2016. Ve II. části je pozornost zaměřena na zapojení ruské armády, používání ruské techniky a vojenského materiálu. Jako klad lze vyzdvihnout snahu o objektivní hodnocení. Podle mého názoru bylo zdařilé i přes obtíže spojené se získáváním informací. Zdůrazňují se identifikační znaky ruské strany, identifikace ruských jednotek a principy soudobého boje. Předpoklady pro výběr a nasazení ruských jednotek. Chyby ruské strany při velení a řízení operací. Přehledně je zpracován závěr článku. Pozornost je věnována možnostem využití ruských zkušeností vzhledem k soudobým operacím.
Z hlediska terminologie je na zvážení, co to je transportní letectvo: Podívat se na 14. řádek na str. 65. Ještě jedna poznámka, je k formulaci věty na str. 67, bod a).
FaLang translation system by Faboba