Nahlásit komentář

TYPOLOGIE A ANALÝZA OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ


Str. 83 Autoři: Stojar Richard
Problematika ozbrojených konfliktů řešená na velmi dobré odborné úrovni. Může být přínosem pro doplnění terminologie, neboť se zabývá mnoha pojmy, jako válka, konflikt, státní zájmy a to z hlediska současných názorů. V článku se zdůrazňuje význam typologie pro hodnocení válek a konfliktů, neboť se stává obtížným přiměřeně je klasifikovat vzhledem k jejich velkému množství. Porovnává se hodnota lidského života jako kritérium pro hodnocení konfliktů.
Důležité místo mají organizace UCDP, HIIK se svými názory a programy. Domnívám se, že zkratky by mohly být uvedeny již v Abstraktu a to metodicky přehledně: zkratka, text originál, text překlad.
V Abstraktu se na více místech používá pojem přístup. Jde o překlad anglického slova approach. Slovo přístup má více významů. I v tomto článku by se mohlo použít řešení, způsoby činnosti a jiné. Abstrakt je zpracován dobře, poskytuje přehled o problematice
Jsem vojenský důchodce, článek mi pomohl orientovat se v klasifikaci válek a konfliktů. Článek je zpracován v anglickém jazyce, i moje slabší znalosti angličtiny umožnily seznámit se s problematikou.

Konkrétní připomínky
Str. 83
The text deals with the conflict analysis and the use of typology…Text se zabývá analýzou konfliktů a použitím typologie… Doslovný překlad je správný. Nebylo by lepší uvést „Článek v anglickém jazyce se zabývá…“?
The text highlights…Text upozorňuje na nutnost přizpůsobení současných metodických přístupů… Další varianta překladu: Autor ve svém článku…?
FaLang translation system by Faboba