Nahlásit komentář

INFORMAČNÍ PODPORA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PODMÍNKÁCH REZORTU OBRANY

Velmi rozsáhlý článek doplněný grafickým zobrazením je věnován personální práci. Pro příslušníky jiných vojenských odborností poskytuje srozumitelný přehled o rozsahu a náročnosti personalistiky.
Dílčím problémem, spíše malicherným, je používání některých pojmů., jež se někdy spíše popírají než by přispěly ke zvýšení kvality. Např. se jedná o informační zabezpečení a informační podporu, slova rezort, kariéra by měla být uvedena jednotně v celém článku. Obdobně není ujasněno používání pojmu lidské zdroje a personál. Doslovný překlad není vždy výhrou. Velké množství statistických údajů rozmělňuje pozornost uživatele.
V Závěru j použit pojem informační zabezpečení, což není v souladu s názvem článku.
Charakteristika jazykové přípravy je podle mého názoru zavádějící. Počty kurzů, studujících neřeší znalosti. Absolvování kursu je zahájením studia jazyků. Nejen kritika, ale jak řešit. Každý absolvent jazykového kurzu by měl nejméně každé 2 roky kurz opakovat (pokud se nezúčastní zahraniční mise). Zařadit výuku jazyků do práce velitelů a štábů. Problém je v zapomínání. Předpokládám, že existuje málo tak postižených, že i v důchodu čtou zahraniční vojenské časopisy (autor komentáře).
Při seznamování s textem byly zjištěny některé dílčí problémy, vycházející z rozdílů v názorech. Nesnižují odbornou kvalitu článku:
Str. 46 Kap. 1 informační zabezpečení (přesnější než podpora), 3. řádek-chybí písmeno?
Str. 47 Není lepší přepodřídit? Čl. 1.2 6. řádek uživatelé?
Str. 48 4. řádek, …požadovaná data prezentována?...
Str. 50 Měsíční výkaz o počtech personálu rezortu
. Zároveň je spustitelný kdykoli a kterýkoli uživatelem ISSP, který má oprávnění získat podrobný přehled o počtech personálů.
Co to je personálové?
Str. 58 Značná nestabilita v počtech plánovaných jazykových kvalifikačních požadavků vyjadřuje graf č. 6.
Str. 59 STANAG=standardizační dohoda, ne norma. Pro použití: …podle normy, uvedené ve STANAG 6001.
Tab. č. 3: čísla by měla být zarovnána na střed, jako text.
Str. 61 Čl. 3.5, 4. odst. Ti, kteří slouží delší dobu, mají větší snahu o pokračování služebního poměru na rozdíl od krátkodobě sloužících, kterým k tomu jich chybí motivace…
FaLang translation system by Faboba