Nahlásit komentář

Vybrané modely a vnitřní struktura procesu plánování schopností
Str. 3 Autoři: Baxa Fabian

Rozsáhlý článek, zabývající se procesy plánování schopností, vhodně doplněný schématy. Vzhledem k zaměření na teorii při zpracování se projevila i obtížnost ve vyjadřování popisu problematiky. Procesy plánování schopností by měly zajímat všechny osoby, které se na plánování podílejí. V daném případě jsou některé části málo srozumitelné. Při formulování vět je potřebné věnovat pozornost slohové úpravě tak, aby obsah vět převládal nad mechanickým počtem slov.
Z hlediska terminologie by bylo možné použít také jiné pojmy. Příklad: Životní cyklus nahradit cyklem životnosti, místo vojenský personál použít příslušníci OS. Naopak velmi pěkně je charakterizován pojem schopnost (str. 5). Na str. 7 opravit Demingův cyklus. Češtině neodpovídají pojmy příčiny konání…, uchopení týmem, běžící operace.
Některé další podněty:
Str. 3 Abstrakt 6. řádek formulace.
Str. 4 4. ř. svou svá svého?
Str. 10 Postup při novém požadavku na schopnost, nebo schopnosti je částečně odlišná od zavádění…
Článek je přínosem pro teorii plánování schopností i přes některé dílčí problémy při formulování vět.
FaLang translation system by Faboba