Nahlásit komentář

Str 30

PŘÍSTUP KE STANOVOVÁNÍ KOMPETENCÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ K VELENÍ A ŘÍZENÍ VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH
Saibert Richard

Obsáhlý článek v českém jazyce (18 stran), je doplněn tabulkami a schématy. Řeší problematiku připravenosti důstojníků pro výkon velitelských funkci (povýšení do vyšších hodností) a v oblasti zpracování strategických dokumentů AČR. Dále seznamuje s výsledky výzkumu v oblasti kompetencí. Pojmu „kompetence“je věnována značná pozornost, je uvedena definice a objasněna terminologie (model, vzdělání, druhy atd.).
Autor dbá na doslovný překlad.
Celoživotní vzdělávání se nahrazuje učením. To je jak skok z vysoké školy do základní. V další části článku změny nejsou.
Dílčí připomínky
. str. 33 rozepsat FVTS
. obsah tabulek je přehlednější zarovnáním na střed
. Terminologie
Vynecháním slova approach, použitím jiného významu bude hlavní stanovování kompetencí, přístup není důležitý. Pomocí kontrafaktuálu lze zpřesnit název článku.
Možný název článku: Stanovování kompetencí…
. v článku se prolínají pojmy personál, vojenský personál, personál rezortu MO, vojenský profesionál, příslušník ozbrojených sil, příslušník AČR, není to přehledné.
. málo srozumitelný je výcvik personálu a výcvik vojsk,
. str. 40 subproces-organizování vzdělávání.

Kladem je mimo jiné zpracování článku bez mechanických nedostatků.
FaLang translation system by Faboba