Psychická zátěž na zahraničních operacích z pohledu českých vojáků (3)

Zavedení projektového řízení je krokem, kterým organizace dává na vědomí, že chce jedinečné produkty vytvářet kvalitně. Stejně jako nově zavedený proces do organizace není vždy dokonalý a je třeba jej neustále zlepšovat, tak i projektové řízení implementované do organizace musí být zdokonalováno. Článek prezentuje hlavní problémy identifikované příslušníky kurzu projektového řízení, který probíhal na Univerzitě obrany v Brně v letech 2011 − 2018. Autoři článku, na základě analýzy poznatků dospěli k závěru, že identifikované problémy jsou v resortu Ministerstva obrany ČR řešitelné a zároveň zde předkládají i možné přístupy k řešení.

Další informace

  • ročník: 2018
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Adéla Kunčová, Alena Kajanová

Psychická zátěž na zahraničních operacích z pohledu českých vojáků  
Mental strain of foreign operations as viewed by Czech soldiers


 Celý článek →→

doc. PhDr. Alena KAJANOVÁ Ph.D., narozena v roce 1982. Je absolventkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity (2005,2009, 2015), Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2013) a Univerzity Konstantina Filosofa v Nitře (2013) v sociologii, psychologii a sociální práci. Působila ve vedoucích pozicích na katedře sociální práce ZSF JU. V současné době pracuje jako docentka na ZSF JU a VŠTE ČB. Zabývá se především problematikou romské menšiny, sociální exkluzí a marginalizovanými skupinami.

28/08/2018

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.