Řízení rizik jako podpora rozhodovacího procesu v resortu Ministerstva obrany (2)

Článek pojednává o procesu řízení rizik zavedeném v roce 2015 na základě nedůsledné implementace zákona č. 320/2001 Sbírky. Autoři popisují, jak dospět k identifikaci rizika a jeho analýze s využitím identifikace a analýzy aktiv a následně i hrozeb vzhledem k jejich vlivu na aktiva. Ukazují přístup k definování rizik u cílů 2 a 1. úrovně rezortu Ministerstva obrany s využitím posunutí rizika a agregace závislých rizik. Popisují použití výstupů procesu řízení rizik při rozhodování manažerů cílů v procesu střednědobého plánování a procesu ročního plánování rezortu Ministerstva obrany s vazbou na změny v těchto procesech.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., Ing. Milan Crhák

Řízení rizik jako podpora rozhodovacího procesu v resortu Ministerstva obrany

Risk Management as a Support of Decision-Making Process in Ministry of Defence Sector


Celý článek →→

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., narozen 1964, vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Od roku 1993 pracoval na Katedře konstrukce zbraní a zbraňových systémů Vysoké vojenské školy pozemního vojska, od roku 2004 působí na Katedra managementu Univerzity obrany v Brně. Specializuje se na projektové a procesní řízení.

16/02/2016

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.