Nahlásit komentář

NA ZKUŠENOSTI Z PROTIPOVSTALECKÝCH OPERACÍ
BY SE NEMĚLO ZAPOMENOUT

Velmi pěkně připravený článek s vysokou odbornou úrovní. Obsah je pečlivě rozpracován a přispívá k pochopení dané problematiky. Kladem je pozornost věnovaná pojmům, principům a požadavkům na COIN. Poskytuje přehled o COIN v armádách států NATO.
Ještě připomínka k formální úpravě. Není přesněji vymezen pojem operace a boj (viz název článku a abstrakt). Na str. 91 jsou zdůrazněny politické faktory, nadřazenost politiky. Není uvedeno v abstraktu a v klíčových slovech? Na str. 89 není potřebné uvádět taktiku činností, stačí taktika.
Při zpracování článku je potřebné věnovat pozornost kontrole textu. Několik poznámek, které neovlivňují kvalitu článku.
V názvu článku je slovo operace, v abstraktu slovo boj.
U obrázků a tabulek použít tečku na konci věty.
SIGINT uvést stejně jak v textu, tak v tabulce.
Překlad názvu AJP-3.4.4 neodpovídá překladu odboru obranné standardizace.
Upravit slova afghánský typ, rádiový, operace COIN.
Upozornění. Překlad COIN lze provést jiným způsobem, když se anglické slovo operation přeloží jako činnost. Ta zahrnuje všechno, co se děje ve vyhrazeném prostoru. Operace má stanovený obsah. Protože překlad COIN je používaný, všeobecně známý, není vhodné jej nějakým způsobem upravovat.
FaLang translation system by Faboba