Nahlásit komentář

KOMENTÁŘ

1/2017

Str. 109

MOŽNOSTI ZŘIZOVÁNÍ PROTITANKOVÝCH MINOVÝCH POLÍ
PROSTŘEDKY PRO MINOVÁNÍ NA DÁLKU

Článek objasňuje způsoby použití dalšího druhu ženijní techniky. Vhodně navazuje na předchozí číslo časopisu VR, obsahující jinou ženijní techniku. Obsah je zpracován srozumitelně a poskytuje dostatečný přehled o možnostech ženijního vojska v této oblasti. Je škoda, že se nepodařilo zařadit obrázek zbraňového systému. Z předložených informací lze dojít k závěru, že uvedený zbraňový systém je poněkud těžkopádný. Domnívám se, že může být vhodný pro plnění zabezpečovací funkce.
Terminologie je vhodně volena vzhledem k předpokládaným úkolům zatarasování. V části Abstrakt zřejmě vypadlo označení techniky (MV-3). Aby nedošlo k omylům, STANAG je standardizační dohoda. Předmětem do diskuse by mohl být termín „významný údaj“. Domnívám se, že přijatelnější by bylo použít „důležitý údaj“. Slovo významný má trochu jiný obsah. Na str. 116 je malý překlep ve formulaci věty (9 ř.).
FaLang translation system by Faboba