Vybrané aspekty rozvoje zpravodajských oborů v podmínkách strategické vojenské zpravodajské služby

Vojenské zpravodajství prošlo v několika málo letech poměrně zásadními proměnami. Rozhodujícími byl vznik nových legislativních podmínek jeho existence, úprava zpravodajské činnosti a rozšíření parlamentní kontroly na rozvědnou složku. K uvedeným změnám se však váží i jiné, které představují nikoli pouze reakci na změnu zákonů a organizační struktury. Za nejvýznamnější je nutno považovat postupné hledání takového modelu fungování zpravodajské činnosti služby, který by byl odrazem změněných geopolitických podmínek, a od nich se odvíjejících změn mezinárodně-politické a bezpečnostní situace v euroatlantickém prostoru.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

 

Plukovník gšt. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., nar. 1967, Fakulta hornicko-geologická Vysoké školy báňské v Ostravě (1990), doktorské studium oboru řízení obrany státu na Fakultě vojenských technologií UO v Brně (2005) a magisterské studium oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze (2011). Od roku 1992 pracuje ve státobezpečnostních složkách, nejprve v rámci MV, a od r. 1996 MO v Praze. 2009-2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Tel Avivu v Izraeli. Mimo odborných kurzů absolvoval kurz diplomacie na Royal Jordanian National Defence College v Ammánu v Jordánsku a kurz politické reality a diplomacie na Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy při IDC Herzliya v Izraeli. Externě přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany a Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

04/02/2014

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.