Nahlásit komentář

ANALÝZA PŘÍSTUPU NATO A EU K PROCESU PLÁNOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ
II. ČÁST
Upravený komentář


Str. 3 Autoři: Petráš Zdeněk

Druhý článek zabývající se plánováním, navazuje na problematiku plánování členských států NATO a EU. Vychází z dostupných zdrojů v minulosti a současnosti. Podrobně rozebírá problémy společné a rozdílné, objasňuje vydanou dokumentaci a její využití těmito institucemi. Kladem je zobrazení problémů, které tvoří překážky pro naplnění cílů plánování. Pozornost je věnována obrannému plánování v rezortu obrany ČR, převažuje však minulost nad současností. Přehledně je proveden rozbor východisek pro plánování. V článku je zařazeno mnoho názvů dokumentů a zkratek. Bylo by možné uspořádat je do tabulky?.
Z hlediska terminologie jde o používání termínů vycházejících z doslovných překladů, které se ale běžně používají (nasaditelnost, rozmístitelnost, udržitelnost, atd). Název článku by mohl být upraven jinak. Možný vzor: Analýza způsobu řešení procesu plánování schopností v NATO a EU.
Mezi drobné nedostatky patří formální úprava textů (týká se např. mezer mezi odstavci pro lepší přehled, rozmístění obsahu tabulek opět pro lepší přehled), překlepy, chybějící interpunkční znaménka, velká písmena. Stejně uvádět obrázky a zdroje.

Konkrétní připomínky str. 3 1/2017 Analýza přístupu NATO……

Str. 4
Přístupů k procesu obranného plánování ve vybraných zemí NATO a EU, publikované ve 4. čísle
Vojenských rozhledů z roku 2016.1
Str. 5
Podstatou procesu obraného plánování NATO (NATO Defence Planning Process –NDPP)…
Str.7
Zdroje 15, 17 15 COUNCIL OF THE EU (ed.). Headline Goal 2010. General Secreteriat secretariat.
Str. 8
Pro realizaci druhé části procesu obraného plánování EU, tj. procesu SAEP,…
soubor metodik k provedení jednotlivých fází, a to počínaje procesem sumarizace…
Str. 9
Ve smyslu naplnění této snahy byla vytvořena i metodika vyhodnocení schopností a stanovaní jejich úrovně oproti stanoveným požadavkům byl rozpracován…
Str. 10
Kroky 1-5 konec řádku, chybí tečky.
Kroky 1, 2, 3 a 4 (Establish Political Guidance, Determine Requirements, Apportion
Requirements and Set Targets, Facilitate Implementation) mají 4letou periodou…
Str. 11
První řádek? …belgický MONS?
Command Transformation Staff Element Europe) v Belgickém Monsu. Byly to Comparison
Workshop v dubnu 2016 a Apportionment Workshop v červnu 2016
Str. 12
…p.č. 10 názvy sloupců v tabulce a p.č. 10 na střed
…instituce Joint Analysis and Leassons Learned Center (JALLC).
Str. 16
Výstupy: tečka na konci? Týká se všech bodů odrážek
Těmito výstupy jsou:
1. Tvorba scénářů a plánovacích situací
2. Identifikace požadovaných schopností
Str. 18
Zdroj 32 EUMC (ed.). Methodology for Measuring Progress and Reviewing Priorities. Secreteriat of the Council
Str. 20
Z obecného pohledu lze konstatovat, že výsledky komparativní analýzy vedou k závěru, podle kterého se obrané plánování a tím…
FaLang translation system by Faboba