Nahlásit komentář

Str. 99 Perspektivy přípravy osádek bojových vozidel
Miroslav Polach
Článek v rozsahu 7 stránek, doplněný tabulkou, je uveden v českém jazyce. Obsahem je pojednání o výcviku osádek bojových vozidel. Autor zahrnul zkušenosti z funkce velitele mechanizované roty na PANDUR II a předkládá hodnotné informace i názory se zájmem o zlepšení současné situace v této oblasti. Kladem jsou i poznatky z minulosti (mohly by být méně rozsáhlé).
Několik poznámek k terminologii. Článek je dobře napsán, drobné nedostatky v textu, némají vliv na kvalitu. Někdy se stane, že překlep je i v názvu článku (INFANTRY). Na str. 100 je uvedeno slovo výzva. Nebylo by lepší uvést slovo úkol? Výzva se může ignorovat, úkol se musí splnit a to je podstatné pro vojenství.
Je patrné, že vývoji vojenství je potřebné věnovat pozornost. Před vice než 30 lety byly u motostřeleckých rot na OT-64 obdobné problémy. Článek obsahuje mnoho námětů, ale nepostřehl jsem požadavky na vzájemnou zastupitelnost a to nejen v rámci osádky, ale celé čety. Přes dílčí připomínky článek vytváří dobrý dojem.
FaLang translation system by Faboba