Jurenka Miroslav

Ing. Miroslav Jurenka (pplk. gšt. v zál.), nar. 1953, absolvent VVŠ PV ve Vyškově, postgraduálního studia na VA v Brně a kurzu gen. štábu. Pracoval na velitelských funkcích od velitele roty po velitele motostřeleckého pluku u ZVO. Působil deset let na operačních velitelstvích (štábu 1. A v Příbrami, Velitelství pozemních sil v Olomouci ). Od roku 2000 působí na Univerzitě obrany v Brně na Ústavu operačně taktických studií - oddělení řízení obrany státu. Věnuje se oblasti krizového řízení, bezpečnostního systému státu a použití AČR v nebojových operacích. Je studentem doktorského studijního programu „Teorie obrany státu na Univerzitě obrany v Brně".

30/01/2009

Články: