Nastoupil René

Ing. René Nastoupil, CSc. (plk. v zál.), nar. 1956, VVŠ PV Vyškov, VA Brno, George C. Marshall European Center for Security Studies, kurzy v NATO Defense College, NATO School Oberammergau, CMC Graduate School of Business. Služba na základních velitelských funkcích u výcvikových a školních jednotek, odborné a řídící funkce v Ústředním vědeckoinformačním středisku GŠ, Ústavu obranných studií MO, Sekci obranné politiky MO a v oblasti analýz bezpečnostních rizik rezortu obrany. Obranný poradce při Stálé delegaci ČR při NATO v Bruselu (1999-2002), vedoucí styčného oddělení při americkém Centrálním velitelství v Tampě, Florida (2006-2007) a poradce v Mezinárodním vojenském štábu NATO v Bruselu (2010-2013). Vojenskou činnou službu ukončil koncem roku 2013. V současnosti působí na Správě státních hmotných rezerv v oblasti ropné bezpečnosti a mezinárodní spolupráce.

27/06/2014

Články: