Baxa Fabian

Ing. Fabian Baxa (plk. v. v.), nar. 1955. Absolvent Vysoké vojenské školy v Liptovském Mikuláši a postgraduálního studia na Vojenské akademii Brno. V letech 1979–2000 pracoval v oboru elektronický boj. Do roku 2011 střídavě pracoval na zahraničních mezinárodních a národních pracovištích OSN, ZEU a NATO se zaměřením na analýzu situace v zájmových oblastech, plánování operací a rozvoje schopností. V meziobdobích se na Generálním štábu AČR zabýval plánováním rozvoje schopností. Od roku 2014 pracuje na CBVSS UO. Zaměřuje se na trendy vývoje bezpečnostní situace a plánování schopností.

17/05/2017