Bláhová Pavlína

Mgr. Pavlína Bláhová. Vystudovala obor Politologie a Mezinárodní vztahy na FSV UK a hlavní program Diplomatické akademie v Praze. Absolvovala řadu odborných stáží například na Ministerstvu zahraničních věcí ČR nebo v Ústavu mezinárodních vztahů. Mimo jiné se zaměřuje na oblast Kavkazu, Střední Asie a na problematiku mezinárodního organizovaného zločinu.

04/09/2017