Gireth Jan

Ing. Jan Gireth, Ph.D. (plukovník v záloze), narozen 1956. Po skončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1979 až 1990 na velitelských a štábních funkcích u ženijních útvarů. V letech 1990 až 2001 působil na Vojenské akademii v Brně jako odborný asistent katedry operačního použití ženijního vojska a ženijního zabezpečení. V letech 1996 až 1997 plnil úkoly ve štábu velitelství IFOR a SFOR na území bývalé Jugoslávie. Od roku 2001 do roku 2004 působil ve funkci staršího styčného důstojníka národního zastoupení ČR v SHAPE v Monsu (Belgie) V letech 2004 až 2008 pracoval na Generálním štábu AČR ve funkci ředitele odboru krizového řízení a odboru zahraničních operací Společného operačního centra MO. V letech 2008 až 2011 byl národním styčným představitelem AČR na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku (USA). Aktivní vojenskou službu ukončil v roce 2014 na systemizovaném místě ředitele odboru kontroly odzbrojení – zástupce ředitele Ředitelství zahraničních aktivit.

28/08/2018