Vítejte na našich stránkách...

Recenzovaný teoretický časopis Ministerstva obrany Vojenské rozhledy je nejstarším a nejprestižnějším českým vojenským časopisem (založen v roce 1920). Od poloviny roku 2013 je vydáván Univerzitou obrany (vydávající instituce), státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti. Časopis přináší nejnovější poznatky z oboru bezpečnostní a vojenské vědy, teorie a metodologie. Uveřejňuje původní vědecké práce v oblasti bezpečnostních studií a ze všech oborů vojenství; edukační funkci plní články přehledového typu k vybraným aktuálním tématům. Časopis je periodikem, které poskytuje prostor pro prezentaci názorů autorů z řad bezpečnostní komunity i ozbrojených sil, nabízí odpovědi na základní otázky bezpečnosti, obranné politiky a vojenství v nejširším slova smyslu. Je určen především pro potřeby praxe a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Svým dílem přispívá k rozvoji vojenské vědy v oblasti bezpečnostních a strategických studií, operačního umění, ale i taktiky, vojenské ekonomiky, vojenských technologií a dalších souvisejících oborů.

Vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě na portále www.vojenskerozhledy.cz. Tištěná verze časopisu je vydávána v nákladu 600 kusů a je distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, vojenským i civilním univerzitám a vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům.

K publikování jsou přijímány původní příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Následně prochází anonymním recenzním řízením.  Časopis zveřejňuje v přílohové části nerecenzované texty, které mají informační nebo polemický charakter vyjadřující osobní názory autorů. Tyto texty mohou rovněž podle zvážení redakce, procházet recenzním řízením k verifikaci jejich obsahu.

Zveřejnění autorských příspěvků v časopise je pro autory bezplatné, stejně jako i jejich volné prohlížení, stažení z webových stránek nebo šíření. Podmínkou je dodržení autorských a licenčních práv podle zásad Creative Commons Corporation (CC BY-NC-ND 3.0 CZ).

Časopis je zapsán v databázi odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) a v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR". Rovněž je zveřejněn v databázi "Index Copernicus Journals Master List" a Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL). Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky.