Ediční plán 2018

Číslo

Aktivita

Datum

01/2018

Redakční uzávěrka

21. 1. 2018

Recenzní řízení a redakční úprava

do 15. 2. 2018

Grafická úprava

19.2. - 28.2 2018

Předání do tisku

1. 3. 2018

Zveřejnění webové verze VR

6. 3. 2018

Vyskladnění z tiskárny

20. 3. 2018

02/2018

Redakční uzávěrka

15. 3. 2018

Recenzní řízení a redakční úprava

do 27. 4. 2018

Grafická úprava

2.5. - 11.5 2018

Předání do tisku

14. 5. 2018

Zveřejnění webové verze VR

18. 5. 2018

Vyskladnění z tiskárny

3. 6. 2018

 03/2018

Redakční uzávěrka

29. 6. 2018

Recenzní řízení a redakční úprava

do 18. 8. 2018

Grafická úprava

23.8. - 31. 8. 2018

Předání do tisku

3. 9. 2018

Zveřejnění webové verze VR

9. 9. 2018

Vyskladnění z tiskárny

25. 9. 2018

04/2018

Redakční uzávěrka

5. 10. 2018

Recenzní řízení a redakční úprava

do 9. 11. 2018

Grafická úprava

12. - 22. 11. 2018

Předání do tisku

23. 11. 2018

Zveřejnění webové verze VR

27. 11. 2018

Vyskladnění z tiskárny

18. 12. 2018

Zvláštní číslo

Redakční uzávěrka

4. 7. 2018

Recenzní řízení a redakční úprava

do 7. 9. 2018

Grafická úprava

18. - 27. 9. 2018

Předání do tisku

28. 9. 2018

Zveřejnění webové verze VR

29. 9. 2018

Vyskladnění z tiskárny

31. 10. 2018