Vydává: Ministerstvo obrany České republiky

Vydávající instituce:
Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno
IČO: 60162694

Odpovědna složka: Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany

Evidenční číslo: MK ČR E 16059

Identifikační číslo: ISSN 1210-3292 (print) a ISSN 2336-2995 (on-line).

DOI: 10.3849/1210-3292

Redaktor: Petr Koziel

Časopis je evidován: