Termíny redakční uzávěrky vycházejí z redakčního procesu, který umožňuje vydávat časopis pravidelně 4x ročně v tištěné a elektronické formě. Pokud máte zájem o zveřejnění svého příspěvku v následujícím čísle, je nutné jej zaslat do stanoveného termínu prostřednictvím aplikace „Open Journal System“. Výjimky je nutné dohodnout s redaktorem časopisu.

Termíny redakční uzávěrky v roce 2018:

   Pro číslo 1 / 2018

     21. 1. 2018

   Pro číslo 2 / 2018

     15. 3. 2018

   Pro číslo 3 / 2018

     29. 6. 2018

   Pro číslo 4 / 2018

     5. 10. 2018