Termíny redakční uzávěrky vycházejí z redakčního procesu, který umožňuje vydávat časopis pravidelně 4x ročně v tištěné a elektronické formě. Pokud máte zájem o zveřejnění svého příspěvku v následujícím čísle, je nutné jej zaslat do stanoveného termínu prostřednictvím aplikace „Open Journal System“. Výjimky je nutné dohodnout s redaktorem časopisu.

Termíny redakční uzávěrky v roce 2019:

   Pro číslo 1 / 2019

     1. 1. 2019

   Pro číslo 2 / 2019

     1. 2. 2019

   Pro číslo 3 / 2019

     1. 5. 2019

   Pro číslo 4 / 2019

     1. 8. 2019

   Pro číslo 1 / 2020

     1. 10. 2019