Časopis Vojenské rozhledy poskytuje prostor pro publikování autorských příspěvků od autorů z praxe i z vědecké a akademické komunity. Časopis je zavedeným periodikem s dlouhou tradicí. Čtenářskou obec Vojenských rozhledů tvoří hlavně příslušníci ozbrojených sil ČR. Čtou je rovněž členové české bezpečnostní komunity, členové zastupitelských sborů, pracovníci ve státní správě, učitelé na vojenských, ale i civilních školách a jejich studenti. Je sledován i v zahraničí, buď přímo anebo zprostředkovaně.

Každé číslo časopisu obsahuje minimálně polovinu článků, které prošly recenzním řízením. Zbytek prostoru je věnován informacím a názorům, na které jsou kladeny méně přísné požadavky. Recenzní řízení a zveřejnění autorských příspěvků je zdarma.
Pro jaké autory je časopis určen:

  1. Pro odborníky z praxe, kteří chtějí sdělit důležité informace nebo své názory a představy o řešení problémů a jsou přesvědčeni, že jejich sdělení bude pro čtenáře zajímavé anebo přispěje k zlepšení popisované oblasti.
  2. Pro vědecko-pedagogické pracovníky, kteří čerpají z výsledků svého bádání a jsou přesvědčení, že jejich články jsou čtenářsky atraktivní a přínosné pro rozvoj teorie i praxe.
  3. Pro studenty vysokých škol, doktorandy a pro začínající autory, kteří ve Vojenských rozhledech získávají první zkušenosti v publikační činnosti.

Časopis je vydáván v tištěné verzi a na těchto webových stránkách, které umožňují čtenářům neomezený přístup k aktuálně publikovaným textům i archivu.

Časopis Vojenské rozhledy je v České republice unikátní. Pokud svým profilem a odborným zaměřením Vám vyhovuje, pak jsou stránky časopisu ideálním místem pro Vaši publikační činnost.