Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D. (předseda)

Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Brno
vojtech.nemecek@unob.cz
Tel. 973 442 950

PhDr. Miloš BALABÁN, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha

prof. Mgr. Oldřich BUREŠ, Ph.D., M.A. – Metropolitní univerzita Praha, Centrum bezpečnostních studií, Praha

doc. PhDr. Felix ČERNOCH, CSc. – bezpečnostní komunita

PhDr. Luboš DOBROVSKÝ – bezpečnostní komunita

Mgr. Lukáš DYČKA – Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Brno

doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc. – Vysoká škola ekonomická, Praha

Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D. – ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno

plk. Doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. – Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Brno

Ing. Karel JANÁČ – Odbor doktrín, Veliteltscví výcviku – Vojenská akademie, Vyškov

prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc. – bezpečnostní komunita

PhDr. Tomáš KOPEČNÝ– Ministerstvo obrany, Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO

brig. gen. Ing. Ladislav KOŠNER – Ministerstvo obrany, Sekce rozvoje a plánování schopností

Mgr. Josef KRAUS, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno

plk. Ing. Tomáš NOVOTNÝ, Ph.D. MSc. - Akadémia Ozbrojených síl SR Liptovský Mikuláš

Mgr. Martin RIEGL, Ph.D. – Ministerstvo obrany, Sekce bezpečnostní politiky a strategie

Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D. – Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Brno

RNDr. Pavel ŠTALMACH, MBA – Ministerstvo obrany

Mgr. et Mgr. Lukáš TICHÝ, Ph.D. – Ústav mezinárodních vztahů, Praha

 

Tajemník redakční rady:

Ing. Vladimír KARAFFA, CSc. - Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Brno