VR3 2017 obalkaNabízíme vám třetí letošní číslo Vojenských rozhledů. I tentokrát obsahuje články o aktuálních otázkách bezpečnostní a obranné politiky a vojenské teorie. Bezpečnostnímu vývoji ve vztahu k politice Ruské federace se věnují dva články. První z nich si všímá bezpečnostních hrozeb, které přináší zamrzlý konflikt v Náhorním Karabachu. Druhý článek se vrací k polemice Luboše Dobrovského a Jana Eichlera ve VR č. 2/2016 a 2/2017 o neorealistickém přístupu k interpretaci současné vojensko-bezpečnostní situace v postsovětské oblasti. Domníváme se, že toto téma si zaslouží naši pozornost i nadále.

Další články se zabývají méně známými aspekty vývoje na Blízkém východě, kybernetickou obranou v podmínkách resortu obrany nebo vztahu České republiky k „nové“ Společné bezpečností a obranné politice EU. Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout v části Poslední čísla a samomozřejmě, na ně reagovat. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu vložením do příslušného políčka ve spodní části každého zveřejněného článku.