Obalka MC 2017

a

Mimořádné číslo Vojenských rozhledů je sestaveno z článků autorů, kteří se prezentovali na III. výroční mezinárodní konferenci Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany „Defence and Strategy – Informing Credible Defence​​​“. Konference se konala v Brně, ve dnech 5. a 6. června 2017. Články obsahují text, který je upravenou a rozšířenou verzi prezentovaných příspěvků. Jednotlivé články ve fulltextové podobě jsou k dispozici zde.