VR 4 2017 ObalkaPředkládáme vám poslední letošní číslo našeho časopisu. I tentokrát obsahuje články k problematice strategického řízení v oblasti obrany a výstavby ozbrojených sil. Článek týkající se kybernetické obrany navazuje na příspěvek, který vyšel minulém čísle. V recenzované části najdete i článek, přinášející zajímavý pohled na problematiku tzv. dětských vojáků. Do přílohové části jsme zařadili článek retrospektivně hodnotící spolupráci zemí V4 v oblasti obrany, články o nových technologiích, které mohou zásadním způsobem ovlivnit vojenství a rovněž i texty které přibližují některé historické souvislostí budování prvorepublikové armády.

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout v části Aktuální číslo a samozřejmě, na ně reagovat. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu vložením do příslušného políčka ve spodní části každého zveřejněného článku.