VR2018 1 obalkaPředkládáme vám první letošní číslo našeho časopisu. Obsahuje články nejen k problematice strategického řízení v oblasti obrany a výstavby ozbrojených sil, ale i z oblasti vojenské teorie a praxe. Článek týkající aplikace procesu hodnocení stavu schopností v prostředí AČR navazuje na příspěvek, který vyšel minulém čísle. V recenzované části najdete i článek přinášející pohled na historické souvislosti vzniku předchůdce filozofie „mission command“, pruské „Auftragstaktik“. Do přílohové části jsme zařadili článek o historii a rozvoji záchrany odloučených osob (Personnel Recovery) a rovněž text, který se zabývá vývojem hybridní hrozby.

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout v archivua samozřejmě, na ně reagovat. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu vložením do příslušného políčka ve spodní části každého zveřejněného článku.