VR 4 2018 Obálka

Předkládáme vám čtvrté letošní číslo našeho časopisu. Obsahuje nejen články  k  bezpečnostní a obranné politice,  ale i z oblasti bezpečnostního prostředí a teorie a doktrín. Jsou zde uveřejněny i 3 články autorů, kteří se prezentovali na 4. mezinárodní konferenci Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany „Defence and Strategy 2018​​​“. Konference se konala v Brně, ve dnech 5. a 6. června 2018.

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout a na ně reagovat. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu vložením do příslušného políčka ve spodní části každého zveřejněného článku