Redakční rada

Nabídka akcí

Záznam konference ze dne 19. října 2021

"ROLE OZBROJENÝCH SIL PO PANDEMII" 

 

Od čísla 1/2018 je časopis indexován v databázi Emerging Sources Citation Index na Web of Science.

 

WoS ESCI

 

 

Vojenské rozhledy mimořádné číslo 2020

VR MC 2020 ObálkaKe stým „narozeninám“ časopisu redakce Vojenských rozhledů připravila mimořádné číslo, které bylo distribuováno adresátům podle běžného rozdělovníku a je také k dispozici i u všech útvarů a zařízení Armády ČR. Kromě úvodního slova ministra obrany tam lze, kromě jiného, nalézt analytický článek o historii Vojenských rozhledů od roku 1920 až po současnost a několik článků popisujících, jak obsah časopisu odrážel rozvoj vybraných oblastí výstavby armády a vývoje obranné politiky v zrcadle času. Zajímavá je i vzpomínka na obnovitele časopisu PhDr. Jaroslava Jandy a rovněž i několik historických textů, které vyšly ve Vojenských rozhledech v době blížící se druhé světové války.

 

 

 

Vojenské rozhledy č. 3/2021

 

Vážení čtenáři,

VR 3 2019 Obálkapředkládáme vám třetí letošní číslo našeho časopisu. Obsahuje nejen články z oblasti  teorie a doktrín, ale i z oblasti bezpečnostní a obranné politiky, vzdělávání a výcviku a ozbrojených konfliktů. Je zde uveřejněn i příspěvek publikovaný v našem časopise č.3/1921. Jedná se o článek majora Jungera   „Zkušenosti světové války a posiční válka“.   

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout přímo na webu https://www.vojenskerozhledy.cz/. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu zanecháním komentáře ve spodní části každého zveřejněného článku.