Redakční rada

Nabídka akcí

WoS ESCI

Od čísla 1/2018 je časopis indexován v databázi Emerging Sources Citation Index na Web of Science.

 

 

 

Vojenské rozhledy č. 3/2023

 

VR 3 2019 ObálkaVážení čtenáři,

předkládáme vám první letošní číslo našeho časopisu. Obsahuje články z oblastí:

  • Bezpečnostní a obranná politika
  • Výstavba ozbrojených sil
  • Strategické řízení
  • Vzdělávání a výcvik
  • Technika a výzbroj
  • Různé – Převzatý článek
  • Různé – Otiskli jsme před sto lety

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout přímo na webu https://www.vojenskerozhledy.cz/. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu zanecháním komentáře ve spodní části každého zveřejněného článku.