Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenské rozhledy mimořádné číslo 2020

VR MC 2020 ObálkaKe stým „narozeninám“ časopisu redakce Vojenských rozhledů připravila mimořádné číslo, které bylo distribuováno adresátům podle běžného rozdělovníku a je také k dispozici i u všech útvarů a zařízení Armády ČR. Kromě úvodního slova ministra obrany tam lze, kromě jiného, nalézt analytický článek o historii Vojenských rozhledů od roku 1920 až po současnost a několik článků popisujících, jak obsah časopisu odrážel rozvoj vybraných oblastí výstavby armády a vývoje obranné politiky v zrcadle času. Zajímavá je i vzpomínka na obnovitele časopisu PhDr. Jaroslava Jandy a rovněž i několik historických textů, které vyšly ve Vojenských rozhledech v době blížící se druhé světové války.