Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1936

Škpt. zdrav. MUDr. et PhDr. Josef Mls

O dosavadním stavu a výsledcích naší vojenské psychotechniky

Plk. gšt. Ing. Bohumil Junger

Průlom

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 2/1936

Pplk. gšt. Frant. Dědič

O snahách a cílech psychotechniky

Mjr. gšt. Frant. Papoušek

Tank ve světové válce a dnes

Kpt. pěch. Stanisl. Žoček

Asimilační schopnost branců k vojenské službě

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1936

Rr

Nový německý Polní řád

Kpt. pěch. Stanisl. Žoček

Asimilační schopnost branců k vojenské službě

Pplk. pěch. František Trutnovský

Bitva ve volném a opevněném terénu

 

Vojenství u nás a v cizině

   

Z cizích revuí

č. 4/1936

Ministr národní obrany František Machnik padesátníkem

Nový německý Polní řád (dokončení)

Plk. pěch. Miloslav Mrákota

Positivní a negativní bojové hodnoty

-et-

President republiky a naše vojenská tradice

č. 5/1936

Kpt. pěch. Alois Jirauch

Česko-německé válčiště za posledních dvou století

Pplk. pěch. František Trutnovský

Velitelská methoda a technika

 

Z cizích revuí

č. 6/1936

Mjr. gšt. Josef Linhart

Některá překvapení na začátku války

Plk. VZÚ. Ing. Frant. Melichar

Poznámky k ukončenému přepracování speciální mapy měř. 1:75.000

Pplk.   Pěch. František Trutnovský

Velitelská methoda a technika pokračování

Škpt.. pěch. Jaroslav Kalus

Vliv velitele setniny na další výchovu a vedení nově jmenovaného aktivního důstojníka

č. 7-8/1936

Prof. M. A. Inostrancev

Eufratská operace

Arm. gen. L. E. Faucher

Pronikání pokroků technických věd do armády

Pplk. pěch. František Trutnovský

Velitelská methoda a technika dokončení

Škpt. pěch. Jaroslav Kalus

Vliv velitele setniny na další výchovu a vedení nově jmenovaného aktivního důstojníka pokračování

č. 9/1936

—a

2. a 3. oddělení štábu divise

Prof. M. A. Inostrancev

Eufratská operace

Mjr. just. JUDr. Jan Hrdlička

O kázeňských trestech

Škpt. pěch. Jaroslav Kalus

Vliv velitele setniny na další výchovu a vedení nově jmenovaného aktivního důstojníka dokončení

   

Z cizích revuí

č. 10/1936

PhDr. Alexander Ivanov

Psychotechnika v cizích armádách

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

Plk. zdrav. MUDr. Filip Pausar

Zdravotnická služba ve válce pohybné

č. 11/1936

Plk. gšt. Karel Pražák

Operace na vnitřních liniích

PhDr. Alexander Ivanov

Psychotechnika v cizích armádách

 

Z cizích revuí

č. 12/1936

Mjr. děl. Frant. Ptašinský

Boje IV. rudé armády proti Čechoslovákům o Samaru r. 1918

Plk. gšt. Karel Pražák

Operace na vnitřních liniích

 

Vojenství u nás a v cizině

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy

č. 1/1936

Mjr. pech. Josef Plachý

Čtrnáct marných útoků na kotu 153 východně od Vouziers

Mjr. pěch. Ing. Jan Valnicek

O objektivní výzkum střelce z pušky

Ing.

Lze nahradit v boji dnešní pušku malorážkou?

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1936

Mjr. pěch. Ing. Jan Valnicek

Obrana proti leteckým výsadkům (desantům) střelbou z pěchotních zbraní

Mjr. pěch. Karel Petráček

Puškový granátomet nebo zvláštní vrhač granátů

Pplk. pěch. A. Hůlka

Nové poslání či soumrak pěchoty

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1936

Kpt. pěch. Evžen Breiský

Několik poznámek k výcviku a technice střelby z tanků

Mjr. pěch. Gabriel Částek

Vybraní střelci

Mjr. pěch. Ing. Jan Valnicek

O účinnosti daleké čelní přehradně palby z těžkých kulometů

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 4/1936

V A—

O střelbě PL. puškami

Mjr. pěch. Ing. Jan Valnicek

O účinnosti daleké čelní přehradně palby z těžkých kulometů dokončení

Pplk. gšt. Frant. Pohunek

Organisace pěších jednotek ve světle francouzských názorů

č. 5/1936

Kpt. pěch. Vladislav Hrubeš

Několik poznámek k výcviku a technice střelby z tanků

Škpt. pěch. Alois Moravec

Studium tělesové OPL

Mjr. gšt. Frant. Papoušek

Obrana proti útočné vozbě

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 6/1936

Rr

Útočná vozba v německé doktríně

Mjr. pěch. Ing. Jan Valníček

Minomet Brandt a jeho užití

Ing.

Optická puška pro cviky v zamíření

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 7/1936

Škpt. pěch. Josef Hirsch

Pěchota v boji proti motomechanisovaným jednotkám

VA

Jak přiblížiti bojový výcvik válečné skutečnosti

č. 8/1936

Mjr. pěch. Ing. Jan Valníček

Účinnost protitankových minových polí

Npor. pěch. Ladislav Prúmmer

Dělový fotografický přístroj u jednotek ÚV

Brig. gen. Zdeněk Novák a brig. gen. Frant. Kryštof

Zajištění proti útočné vozbě, ochrana a podpora útočné vozby za přibližování

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 9/1936

V. A.

Užití nepřímé střelby z lehkých kulometů a její taktická hodnota

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 10/1936

Pplk. gšt. F. Pohunek

Pěchota v boji o osady

Škpt.. pěch. Frant. Petráček

Použití kanónů proti ÚV

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 11/1936

Pplk. pěch. Jos. Plachý

Daleké palby jako produkt nepřímé střelby těžkých kulometů a jejich technické i taktické možnosti

Mjr. pěch. Frant. Santora

Pozorovatelny, BS a SV

 

Pěchota u nás a v cizině

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy

č. 1/1936

Kpt.děl. Bohumil Kuba

Usměrnění střelby v oddílu z pozorovatelen

Plk. děl.  Frant.  Kryštof

Vedení záznamu o bojové činnosti oddílu

Kpt.   děl. Karel Zadina

Střelba při malých pozorovacích dálkách

Npor. děl. Ing.   Bohuslav Beneš

Poznávání bojových chemických látek plynovými patrači

Kpt.   děl. Vlad. Jašíček

Paralaxa

 

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 2 /1936

Plk. děl. Frant. Kryštof

Sborové dělostřelectvo

Kpt. děl. Karel Zadina

Využití principu jednostranného pozorování při určování cílů

Kpt. děl. Eduard   Ulbricht

Semafor jako pojítko u dělostřelectva

Npor. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Německý vlnový útok u Baranovičů v září 1916

Kpt. děl. RNC. Jaroslav Chyška

K střelbě při malých pozorovacích dálkách

 

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 3 /1936

Plk.   děl. Václav Zdima

Dělostřelectvo a tanky

Mjr. děl. Čeněk   Schmidt

Francouzské dělostřelecké zpravodajství za světové války

Mjr. děl. Alois Procházka

Kontinuita palby baterie při přemisťování pozorovatelny za útoku

Npor. děl. Karel   Morav

Oboustranné pozorování protínáním vpřed při střelbě na svahy

 

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 4 /1936

Mjr.   gšt. Bedřich Beneš

Mohutné, včasné a stálé palby přímé podpory

Por. děl. v zál.  Dr. Jan Potoček

Zastřelování   na svahy s jednostranným

pozorováním

Kpt. děl. Jiří Вaitier

Styk a spojení dělostřelectva s pěchotou, podporuje-li oddíl více než jeden prapor

Kpt. děl. Jiří   Pešek

Všestrannost Chyškova abaku

Ppor. děl. v zál. Ing. Jan Culka

Balonové rayonování. — Methoda kotované přímky

 

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 5 / 1936

Brig. gen. Frant.   Kryštof

Dělostřelectvo v boji proti tankům za obrany

Kpt. děl. RNC. Jaroslav Chyška

Dělostřelecká branná výchova na středních a měšťanských školách

Por. děl. Josef Kopřiva

Početní vyhodnocení oboustranného pozorování

Mjr.   Sk.

Průzkum v noci u dělostřelectva

Pplk. děl. Ant. Spálený

Sestispřeží a jeho postroje

 

Z cizích revuí

   

č. 6 / 1936

Plk.   děl. Václav Ždímal

Chemická válka německé armády

Kpt. děl. Bohumil   Kuba

Zjištění poměrů střelbou při jednostranném pozorování

Kpt. děl. RNC. Jaroslav Chyška

Pozorování při centralisované střelbě v oddílu

Npor. děl. Antonín   Bžatek

Střelba dělostřelectva s leteckým pozorováním

 

Drobné zkušenosti z války

č. 7 / 1936

Pplk. děl. Jan Pelikán

K článku „Dělostřelectvo v boji proti tankům“

Kpt. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Plynometný útok Němců na italské frontě 24. října 1917 u Fliče

Škpt. děl. Hynek   Štromajer

Výpočet přestřelnosti krytu, časování, vidlice a jiných hodnot bez tabulek střelby

Por. děl. Josef Kopřiva

Střelba na svahy při oboustranném pozorování

Kpt. děl. Čestmír   Jelínek

Určování magnetické deklinace

Npor.   děl. Karel Morav

Bez světlozvuku

Kpt. děl. Karel   Gruncl

Německá automobilní kolona

 

Drobné zkušenosti z války

č. 8 /1936

Brig. gen. Zdeněk   Novák, Frant. Kryštof a plk. pěch. Josef Moravek

Ochrana a podpora tanků v útočném boji

Škpt. děl. Karel Oktábec

Výcvik poddůstojníků u jízdního dělostřelectva

Škpt. děl. Leo  Jakubíček

Technické pokyny pro zastřílení s vysokými rozprasky

 

Z cizích revuí

č. 9 / 1936

Plk. gšt. Václav Volf

Jak lze použiti leteckého pozorovatele v jednotlivých bojových údobích

Kpt. děl. Jaroslav Chyška

Užití větrné růžice při střelbě

Kpt. děl. Jiří Pešek

Přenos střelby při jednostranném pozorování pomocí větrné růžice

Škpt. děl. Leo Jakubíček

Technické pokyny pro zastřílení s vysokými rozprasky dokončení

č. 10 /1936

Brig. gen. Frant. Kryštof

Dělostřelectvo v boji proti tankům

Kpt. děl. Leo Hever

Dopravní prostředky patračů jízdního dělostřelectva

Škpt. děl. Karel Oktábec

Poznámky k noční střelbě z děl

Kpt. děl. v zál. Ing. Zdeněk Michel

Oprava dálkových úchylek při střelbě na svahy

Kpt. děl. Jiří Pešek

Využití světlozvuku pro koordinaci střelby a pozorování

Plk. děl. v. v. Karel Rücker

Časované střely

Ppor. děl. poz. bal. Ing. Jan Culka

K článku „Bez světlozvuku“

 

Z cizích revuí

č. 11 /1936

Kpt.   děl. Karel Zadina

Polní dělostřelectvo a boj proti tankům

Kpt. děl. RNC. Jaroslav Chyška

Poznámky k návrhům na přípravu a provádění střelby

Škpt. děl. Bohumil Kuba

Několik námětů na zjednodušení pracovních method

 

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy

č. 1/1936

Mjr. let. Karel Müller

Několik poznámek k článku Ing'. Z. Vencla: Příčiny chyb za bombardování a jich odstraňování

 

Soustředění palby skupiny DPL

 

Z cizích revuí

č. 2/1936

Kpt. let. Svatoslav Pihert

Palba dělostřelectva s leteckým pozorováním  

Npor. děl. Ota Tokán

Bombardování při letu střemhlav

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1936

„Fabius“

Říšskoněmecké letectvo

Mjr. let. J. Hamšik

Letouny hlásné a strážní

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 4/1936

Pplk. let. Karel Müller

Problém bombardování při velkých rychlostech letounů

Npor. let. Antonín Mikolášek

Stíhací letectvo — myšlenky mladých

„Fabius“

Říšskoněmecké letectvo (dokončení)

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 5/1936

Mjr. Ing. pěch.Jan Valníček

K výpočtům pravděpodobnosti zásahu při leteckém bombardování

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 6/1936

Mjr. let. J. Hamšik

Vliv radiofonie na použití stíhacího letectva

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

č. 7/1936

Mjr. let. Jan Šmíd

Problémy zásobování letectva

Ing. Viktor Kadainka a mjr. gšt. Jaroslav Kadainka

Kde nutno hledat pravé příčiny kontinentálních povětrnostních poměrů

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 8/1936

Pplk. let. Václav Vlček

Létání za noci u zpravodajského letectva

Pplk. let. Karel Müller

Zrakový klam při bombardování?

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

č. 9/1936

Pplk. let. Karel Pulín

Které tvary jsou nejvýhodnější pro bombardovací letectvo

rsk

Příspěvek k diskusi o stíhacím letectvu

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 10/1936

Pplk. let. V. Vlček

Letecké školství

Škpt. děl. František Schneider, dipl. ing.

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy

č. 1/1936

Brig. gen. Jiří Birula

Taktika malých jednotek jezdectva v SSSR

Mjr. pěch. Frant. Santora

Smíšené vyšší jezdecké jednotky

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2 /1936

Brig. gen. Jiří Birula

Taktika malých jednotek jezdectva v SSSR (pokračování)

Mjr. pěch. Frant.  Santora

Smíšené vyšší jezdecké jednotky (dokončení)

Brig.   gen. Frant. Kryštof

Divisní a sborový smíšený přezvědný oddíl

Mjr. děl. Alois Zenk

Úvahy o způsobu boje jezdectva a použití jezdeckého dělostřelectva

 

Z cizích revuí

č. 3 /1936

Brig. gen. Jaroslav Červinka

Organisace dragounského pluku

Brig. gen. Jiří Birula

Taktika jezdeckého pluku SSSR

—c—

Rychlé a motorisované vyšší jednotky

Mjr. děl. Alois Zenk

Úvahy o způsobu boje jezdectva a použití jezdeckého dělostřelectva dokončení

č. 4 /1936

Brig. gen. Frant. Kryštof

Rychlé jednotky v příští válce

Pplk.   jezd. Frant. Pouska

Potřeby jezdectva

Škpt. jezd. Konst. Nepokupnoj

Trening koně

U…

Divisní a sborový smíšený přezvědný oddíl příspěvek k diskusi

Kpt. jezd. Emil  Fric

Podmínky technické výkonnosti jezdectva

{tab Rozhledy technických zbraní}

 

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1936

Pplk. inž. Dr. techn. Vladimír Hájek

Dnešní násilný přechod v cizích v armádách

Škpt. pěch. Eduard Stadler

Boj o vodní toky

Npor. děl. inž. Bohuslav Beneš

Fysiologické poměry v polních úkrytech proti plynům

Kpt. žen. Václav Deyl

Použití obrněných vlaků

Z cizích revuí

č. 2/1936

Div. gen. inž. Dr. Frant. Kolařík

Technické výzkumnictví a obrana státu

Pplk. žen. Vlad. Wiesner

Rychlé zatarasení pohraničních mostů

Kpt. žen. Jaroslav Nývlt

Použití říčního paroplavebního materiálu k vojenským účelům ve válce

Kpt. tel. Jaroslav Matoušek

Přední zpravodajská ústředna

Kpt. žen. J. Sýkora

Výcvik v ničení u ženijního vojska

 

Technické zbraně u nás a v cizině

č. 3/1936

Kpt. tel. voj. J. Matoušek

Spojení při střetnutí divise na křídle

Kpt. žen. Jaroslav Nývlt

Použití říčního paroplavebního materiálu k vojenským účelům ve válce (dokončení)

Kpt. děl. Karel Gruncl

Německé zkušenosti s použitím ženistů na východní a na západní frontě r. 1914

Technické zbraně u nás a v cizině

č. 4/1936

Vládní rada Jan Wagner

Zkušenosti ze služby železniční za války roku 1914—1918 na ruské frontě

Technické zbraně u nás a v cizině

{tab Cvičební listy}

Cvičební listy

č. 1/1936

č. 2/1936

č. 3/1936

č. 4/1936

č. 5/1936

č. 6/1936

č. 7/1936

č. 8/1936

č. 9/1936

č. 10/1936

{/tabs}